Asian Funerals

Asian Funerals

Established in the Victorian goldfields in the 1850s, Nelson Bros has conducted Buddhist funerals for over 160 years. In particular since the 1970s, many Asian immigrants moved to the western suburbs of Melbourne where we worked closely with them to understand their funeral and cultural requirements. 

Today we have close links with Buddhist temples, monks and associations across Melbourne. Our funeral home chapels are transformed into a Buddhist chapel for the funeral. 

We also acknowledge that there are many different Buddhist traditions, and we customise each service to meet the requirements of each individual Buddhist family.

When required, we have staff who speak Vietnamese, Chinese Mandarin, Cantonese, Teochow and Fujian to serve you.

 

尼爾遜兄弟殯儀館


為華人社區服務160


若各位選擇尼爾遜兄弟殯儀館, 為各位的親人辦理喪事. 就等於各位選擇了從1858年有連續五代殯儀經驗的公司。我們対多年來的殷勤和專業服務充滿信心。 本公司在墨爾本都設有交通方便的辦事處為各位服務。本公司擁有上等的設備,車輀和職員足以保證閣下和家人所需的風俗習慣和傳統達到超級和高貴的服務。

我們公司有職員能説流利的越南話,普通話,

廣東話,潮州話,福建話給顧客服務

 

Phục vụ cộng đồng Á châu hơn 160 năm 


Quan tâm gia đình bạn như người nhà


Nelson Bros Funeral là công ty chuyên về dịch vụ mai táng lâu đời nhất tại Victoria.
được điều hành bởi gia đình năm 1858. chúng tôi có kinh nghiệm hỗ trợ các gia đình có nền văn hoá khác nhau . Nelson Bros am hiểu phong tục tập quán của người việt , sẽ cùng làm việc với quý vị để đáp ứng những nhu cầu cụ thể của từng gia đình. 
chúng tôi quan tâm, chăm sóc gia đình bạn như người nhà . 

Công -ty Chúng tôi có nhân viên nói tiếng Việt ,

Tiếng phổ thông, tiều châu,quảng đông và phước kiến để Phục vụ Quý khách.

OK

Coronavirus - Current Restrictions and our Commitment to Safety. Read More.

Loading...